سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ریحانه خورسند مطلق اصفهانی – گروه آموزشی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،
سیدمحسن هاشمی – گروه آموزشی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،

چکیده:

یک تغییر کوچک در یک برنامه ای که قبلآ آزمایش شده ممکن است باعث شکست آن باشد.در چنین مواردی آزمایش رگرسیون انجام می شود.اولویت بندی اجزاء آزمایش رگرسیون در تصمیم گیری راجع به این موضوع به ما کمکمی کند که کدام جزء آزمایش برای پیدا کردن بیشترین تعداد خطاها باید اول اجرا شود هم چنین هرچه مقدار بیشتری از کد یا مولفه به وسیله ی اجزاء آزمایش پوشش داده شود شانس بیشتری برای پیداکردن اشکالات و نقایصوجود دارد .در این مقاله اولویت بندی اجزاء آزمایش براساس پوشش مولفه یا کد مربوط به اجزاء آزمایش بوده و یک الگوریتم اولویت بندی برای حداکثرپوشش کد یا مولفه با هدف کاهش هزینه های آزمایش رگرسیون ارائه شده است.به علاوه برای تحقیق درستی الگوریتم، الگوریتم پیشنهاد شده بر روی چند پروژه مانند سیستم پرداخت حقوق ،سیستم مدیریت کالا و… آزمایش شد