سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

افشین نادری شریف – کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی
مجید صمصامی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیروس وثوقی – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

صنایع مختلف دنیا علی الخصوص صنایع نظامی هرروزدرحال رشد و پیشرفت شایان توجهی می باشند این امر درکشور ما نیز علیرغم اعمال تحریم ها جاری است و هرروز شاهد رشد و شکوفایی این صنایع درکشورهستیم به منظور جلوگیری ازغافلگیری و تعالی لازم است که صنایع دفاعی کشور نیز دائما توان فناوری خود را با سایر کشورهای مشابه و رقیب مقایسه نموده تا ازاین رهگذر ضمن ارزیابی و تعین شکاف فناوری خود جایگاه خود را با استفاده از راه کارهای خلاقانه ارتقا بخشد براین اساس هدف اصلی این پژوهش ارزیابی توانمندی فناوری صنایع دفاعی ایران درمقایسه با سایرکشورها می باشد باتوجه به محدودیت منابع اطلاعاتی و بالطبع بزرگنمایی برخی ازکشورها درحوزه توانمندی فناوری نظامی دراین پژوهش سعی شده است با استفاده از بررسی ادبیات موضوع و نیز اخذ نظرات خبرگان صنعت چارچوبی بعنوان مد ل ارزیابی توانمندی فناوری درصنایع دفاعی بیان و برای تکنولوژی محصولات منتخب بکاررود