سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاظم مختاری – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیداصغر غلامیان – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رضا ایلکا – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

با درنظر گرفتن شارها و جریان ها به عنوان بردارهای فضای حالت درتحلیل مرجع d-q ماشین سنکرون قطب صاف چندین مدل جدید متعددی قابل ارائه می باشدمدلهای ممکن به سه دسته تقسیم بندی می شوند مدلهای جریان، شار و ترکیبی از شار و جریان این مقاله برپایه متغیرهای فضای حالت مختلف روشی برای تعیین مدل اشباع ماشینهای سنکرون قطب صاف و توصیف چگونگی انتخاب متغیرهای حالت ارائه میدهد دراین روش مدل اشباع به همراه جریانهای سیم پیچی به عنوان متغیرهای اصلی انتخاب شده اند همچنین دراین مقاله جهت تایید قابلیت روش پیشنهاد شده یک ماشین سنکرون نمونه با مدل اشباع مشخص توسطنرم افزار MATLAB 10 شبیه سازی شده و نتایج بدست امده ارائه شده اند.