سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا کوهساری – گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد
روزبه کارنده –
مهرداد حجت –
محمدحسین جاویدی –

چکیده:

باتوجه به اهمیت امنیت سیست های قدرت و نقش مهم بهره بردار و دیسپاچر درارتقا امنیت سیستم های قدرت بهبود اقدامات دیسپاچر درراهبری سیستم قدرت بسیار مهم و حیاتی است ابزار مناسب دردست دیسپاچر می تواند بطور مستمر به او دربهبود وضعیت امنیت سیستم کمک کند از جمله ابزارهای نرم افزاری از این دست برنامه های تحلیل حوادث الگوریتم های رتبه بندی ریسک حوادث و …هستند یکی ازابزارهایی که می تواند به بهبود وضعیت ریسک سیستم قدرت کمکم شایانی کند شاخصی کمی از وضعیت ریسک بهره برداری شبکه درهرلحظه است این شاخص کمی که اندازه آن متناسب با ریسک بهره برداری شبکه درهرلحظه تغییر می کند می تواند راهنمایی برای دیسپاچر باشد تا به کمک آن بتواند بهبودهای جزئی دربهره برداری ایمن شبکه ایجاد کند دراین مقاله پس از بررسی شاخصهای موجود دراین زمینه بهنقش عدم قطعیت کارکرد تجهیزات شبکه درریسک بهره برداری شبکه اشاره شود.