سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

دنیا رحمانی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
مهدی حیدری – استادیار دانشگاه علم وصنعت ایران
احمد ماکویی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

درمحیطهای تولیدی با حالت دینامیک و شرایط تصادفی زمان بندی های اولیه درسطح کارگاه نمی تواند به طور کارا مورد استفاده قرارگیرد زیرا چنین برنامه هایی برای یک مدت طولانی و درشرایط کاملا قطعی و ایستا ایجاد شده اند درحالیکه اختلالات و رخدادهای غیرمنتظره و تصادفی به شدت حالت سیستم را تغییر میدهند برای مقابله با اثرات منفی این اختلالات که ممکن است علاوه برکاهش شدید عملکرد زمان بندی های اولیه حتی شدنی بودن آن را هم زیرسوال ببند می بایست علاوه براهداف کلاسیک مقیاسهایی عملکردی نظیر پایداری ثبات وکارایی نیز مدنظر قرار داد دراین مقاله مساله زمانبندی یک سیستم جریان کارگاهی دوماشینی درشرایط عدم قطعیت درنظر گرفته شدهاست کهدرآن احتمال رخداد خرابیهای تصافی ماشین آلات وجوددارد جهت مقابله با اثرمنفی این اختلال که ممکن است باعث کاهش شدیدعملکرد زمان بندی اولیه شود علاوه برهدف کلاسیک هدر اینجا مدت زمان کل انجام کارها می باشد مقیاسهایی برای افزایش پایداری و ثبات زمان بندی نیز مدنظر قرارگرفته و برای حل مدل ارایه شده یک الگوریتم ابتکاری پیشنهاد شده است.