سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یحیی حسن زاده نظرآبادی – دانشگاه فردوسی مشهد،
سیدمیلاد محمدی –
امیرعلی مافی –
روح الله محمدزاده –

چکیده:

روبات های مین یاب هوشمند نقش بسزایی در عملیات کشف و پاکسازی مین های دفن شده دارند. این روبات ها باید بعد از انجام عملیات مختصات مین های کشف شده را گزارش کنند. بدلیل شرایط خاص عملیات مین یابی، مختصات مین های گزارش شده باید تاا داد امکااق د یاقباشند. در این مقاله روش های رایج نقشه برداری در روبات های مین یاب هوشمند به صورت تجربی در محیط عملیاتی بررسی می شاود، معایا ومزایای آق ها بررسی می شود. درنهایت روشی تجربی ارائه می شود که معای روش های بلی را برطرف می کند، پیاده سازی الگوریتم و سخت افزار آق ساده است. این روش همانند سایر روش ها دارای معایبی می باشد که د ت عملیاتی بودق آق را برای دالت های کلی پایین نمی آورد بلکه فقطدر دالت های خاصی که امکاق و وع آق ها در عملیات های کنوق پایین است، اتفاق می افتد.