سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پروین رزاقی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر، آزمایشگاه هوش مصنوعی
مازیار پالهنگ – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر، آزمایشگاه هوش مصنوعی
نیلوفر قیصری – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای شناسایی حرکات انسان در دنباله ی تصاویر ارائه شده است. شناسایی حرکات انسان یکی از زمینه های تحقیقاتی مهم در بینایی ماشین به حساب می آید. در روش پیشنهادی برای هر k فریم متوالی حجم مکان- زمان ساخته شده وسپس این حجم با استفاده از ضرایب هارمونیک های کروی توصیف می شود. در گام بعد با استفاده از توصیفگرهای به دست آمده برای تمامی فریم های متوالی، مدل حرکتی ساخته می شود. برای محاسبه فاصله میان دو مدل حرکتی، از انحراف زمانی پویا استفاده می شود. سپس ار رده بند نزدیکترین همسایگی برای رده بندی نمونه های آزمایشی استفاده می شود. روش پیشنهادی بر روی دو مجموعه داده استاندارد Weizmann و Gesture اعمال گردیده است. نتایج به دست آمده دلالت بر این امر دارد که روش پیشنهادی دقت قابل قبولی را در مقایسه با دیگر روش ها به دست آورده است.