سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدسجاد حسینی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
حسین زنگنه –
محسن مسیحی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

اهمیت تعیین دقیق خواص بحرانی جز سنگین درپیش بینی رفتارفازی مخلوطهای هیدروکربنی درصنعت نفت به خوبی شناخته شدها ست اگرچه درمقالات مختلف تاکید شده که استفاده ازجزء سنگین بهعنوان یک گروه منفرد درمحاسبات معادله حالت باعث کاهش دقت درمحاسبات میگردد اما دراین مقاله نشان داده می شود که استفادها ز مقادیر مناسب خواص بحرانی برای جز سنگین می تواند نتایج دقیقی را برای خواص مخلوطهای هیدروکربنی ایجاد کند که درمحاسبات مهندسی مخزن و ازدیادبرداشت قابل استفاده است دراین مقاله روش جدیدی برای محاسبه خواص بحرانی سیال نفتی مطرح شده است این روش برای محاسبه فشار ودمای بحرانی عدد کربن منفرد SCN پس از انجام فرایند جدایش و همچنین محاسبه خواص بحرانی جز سنگین قابل استفاده است.