سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدمهدی موسی کاظمی محمدی – استاد یار دانشگاه پیام نور تهران
مینا زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
هادی رحیمی – دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه آزاد بجنورد

چکیده:

پدیده ی گردشگری امروزه گستر ه ی جهانی یافته است . این خود ناشی از توسعه ی نواوری تکنولوژیکی و گسترش همه جانبه ی سرمایه داری در عصر کنونی است. گردشگری در چنین وضعیتی ، جابه جایی وپویایی انسان ها راسبب شده ودر یک کستره ی جهانی به عنوان پدیده ی جغرافیایی – اجتماعی مفهوم ارتباط با دیگر فرهنگ ها را در مکان های مختلف پدید اورده است.. در این بین ، شهر ها در برد ارنده ی مراکز مهم اقتصادی ، علمی ،تفریحی ، ورزشی، زیارتگاهی ، تاریخی ، فرهنگی، پزشکی وغیره هستند و افزون بر این موارد از جاذبه های طبیعی (اکوتوریسم )نیز بهره مندند . شهر زنجان نیز با دارا بودن تاریخ کهن خود و جاذبه های طبیعی ودیگر مزایا می تواند به عنوان ی ک شهر توریستی در شمال غرب کشورایفای نقش کند . در این مقاله ، توسعه ی گردشگری در زنجان از ۵ بعد(زیست محیطی ،اقتصادی اجتماعی – فرهنگی – تاریخی ، اکو لوژیکی و نهادی) بررسی شده و از مدلSWOT برای ارا ئه ی راهکار های مناسب و شناسایی نقاط قوت ضعف،فرصت ها وتهدید ها استفاده شده است . واز روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است