سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی بریانی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه تهران

چکیده:

هرگونه راهیابی مواد زائدجامد به دریا و اقیانوس و منابع آب که مورد استفاده تعداد زیادی از جانداران قرار می گیرد اثرات فیزیکی – شیمیایی – روانی جبران ناپذیری براکوسیستم می گذارد آلودگی های ناشی از مواد زائد جامد در رودخانه ها و مسیل های اطراف و درون شهرها خود به عنوان یک منبع آب و همچنین به عنوان یک سرمنشا برای الودگی دریاها سواحل و آبهای ازاد از اهمیت زیادی برخوردارند بطوریکه منشا ۸۰% زباله های دریایی خشکی و فقط ۲۰ درصد آنها از دریا و اقیانوس است پس ضرورت رفع آلودگی های این اماکن پرواضح است دراین تحقیق دو روش کلی برای جمع آوری این مواد زائد پیشنهاد شده جمع آوری و ذخیره ی خودکار بوسیله جریان و استفاده ازنیروی انسانی گسترده بصورت پیشنهاد به مراکز مختلف آموزشی ، تفریحی، صنعتی و ….