سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد کریم خانی – کاردانی فناوری اطلاعات

چکیده:

دانش به عنوان یک فاکتوررقابتی کلیدی دراقتصادجهانی شمرده میشود اما برای حضورموفق دربازار پویایی امروزی باید یک جز مهم دیگر به نام مشتری را نیز مدنظر قرار داد مدیریت دانش مشتریان برای سازمان ها این امکان را فراهم می آورد که با احتمال بیشتری قادر به تشخیص فرصتهای بازار بوده و مزیت رقابتی خود را افزایش دهند مدیریت دانش مشتری درارتبط با بدست آوردن اشتراک گذاری و بسط دانش مشتریان ودرراستای به سودرسانی مشترک بین مشتریان و سازمان است مدیریت دانش جریانی از دانش حول موضوعات مشتری را بین گروه های کاری آسان تر می سازد و بدین وسیله با یکپارچه سازی دانش مرتبط با مشتری به سرعت و کارایی دررسیدن به آن نقش عمده ای دارد.