سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیلا نامداریان – دانشجوی دکتری, گروه مدیریت فناوری اطلاعات, دانشگاه تربیت مدرس, تهران

چکیده:

امروزه معماری سرویس گرا، فرصتهایی را در جهت بهبوداطلاعات بوجود آورده است.از آنجا که سازمان ها در فرایند استفاده از این فناوری با چالش های زیادی مواجه می شوند و ممکن است علی رغم صرف انرژی زیاد و سرمایه گذاری های کلان، دچار شکست شوند از این رو نیازمند پیاده سازی یک مدل حاکمیت مبتنی بر معماری سرویس گرا هستند.یک سازمان برای حاکمیت برSOAخود نیازمند یک چارچوب است به گونه ای که بتواند وضعیت جاری حاکمیت برSOAخود را ارزیابی کند،نیازمندیهای حاکمیت برSOAخود را تعیین کند و سپس یک مدل مناسب برای حاکمیت برSOA خود ارائه کند. لذا تحقیق حاضر به دنبال ارائه چنین چارچوبی است.ابزار گرد آوری اطلاعات در تحقیق حاضر پرسشنامه می باشد وبه منظور تایید چارچوب پیشنهادی تحقیق حاضر،نمونه آماری شامل ۱۶ نفر ازخبرگان دانشگاهی است.نتایج تحقیق دال بر تایید چارچوب پیشنهادی تحقیق حاضر می باشد.