سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مونا بخارایی – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک
مهدی شجری – عضو هیات علمی گروه مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

در این مقاله یک مدل جهت جلوگیری و تشخیص عملیات افراد متقلب در شبک ههای سلولی بی سیم ارائه م ینماییم. مدل ما با در نظر گرفتن تاریخچه و وضعیت فعالیت و تحرک فعلی کاربر پرونده ای ترکیبی را برای هریک از کاربران تشکیل می دهد. این پرونده ترکیبی کاربر تمامی فعالیت ها وزنجیره ای از تحر ک های جدید هریک ازکاربران را با پرونده قبلشان مقایسه وزنی می کند. تحلیل رفتار کاربر از نظر فعالیت و تحرک بسیار اهمیت داشته و حتی می توان این پرونده ترکیبی را بعنوانامضاء کاربر در شبکه های سلولی در نظر گرفت. از آنجا که هر یک از کاربران رفتارهای متفاوتی دارند، ما در مدل پیشنهادی کاربران را به سه دسته کلی کاربران با رفتار منظم، نیمه منظم و نا منظم تقسیم بندی می کنیم. این امر موجب می شود که میزان تشخیص اشتباه تقلب توسط سیستم کاهش یابد. نتایج تست و آزمایش مدل مذکور بر روی داد ههای واقعی نشان می دهد که این مدل قادر به تشخیص بخش عمد های از تقلبات م یباشد. همچنین، میزان هزینه کشف تقلب توسط مدل پیشنهادی نیز بررسی شده است