سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نبی اله وکیلی – دانشگاه یزد – دانشکده مهندسی کامپیوتر
ولی درهمی – دانشگاه یزد – دانشکده مهندسی کامپیوتر
زهرا آرشی – دانشگاه یزد – دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

در شبکه سیار پیشا به علت تحرک بالای نودها و در نتیجه توپواوژی پویا ، انتخا مسیر بهینه همواره دچار چالش است. پروتکل مسیریابی AODV یکی از پروتکل های مسیریابی مبنایی در شبکه های سیار پیشا است اما معیارهای نتخاب مسیر در این پروتکل امان یافتن مسیر بهینه را ندارد. در این مقاله ، یک پروتکل مسیریابی هوشمند با بهره گیری از یک سیستم فازی بر مینای پروتکل مسیریابی AODV در شبکه های سیار پیشا پیشنهاد شده است. سیستم فاری پیشنهادی در این پروتکل مسیر یابی با استفاده از الگوریتم ژنتیک اموزش داده شده تا کارائی مسیر یابی بهبود یابد. در سیستم فازی ارائه شده ارزش هر مسیر بر اساس کمترین انرژی باقی مانده در مسان نودهای میانی مسیر ، تعداد گامها و میانگین بسته های کنترلی ارسالی نودهای میانی محاسبه شده و مسیر بهینه از میان مسیر هایموجود انتخاب می شود . نتایج شبیه سازی پروتکل AODV سنتی و پروتکل بهبود یافته با سیستم فازی و الگوریتم ژنتیک که در نرم افزار NS2 اجام شده است حاکی از کارایی بالاتر روش ارائه شده ار لحاظ معیرهای سریار مسیر یابی و توان عملیاتی شبکه می باشد.