سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیورتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میلاد حمزه لویی کهریزی – دانش و مهندسی نرم‌افزار موسسه آموزش عالی گلپایگان
علی حسین سهرابی – موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد همدان
معصومه ولی ئی – سازمان آموزش و پرورش استان همدان

چکیده:

شبکه‌هایی حسگر سیستم‌هایی با محدودیت منابع می‌باشد که در مقیاس بزرگ با چگالی استقرار بالاست برای جمع‌آوری داده‌ها به صورت هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرد . ما در این مقاله مفهوم مسکن کارایی انرژی را که باعث افزایش طول عمر شبکه‌ حسگر می‌گردد در پروتکل های مسیریابی شبکه‌های حسگر مطالعه کرده‌اید و یک طبقه‌بندی از تکنیک‌های مختلف جهت مصرف کارای انرژی ارائه کرده ایم.همچنین یک پروتکل مسیر یابی چرا که توسعه‌ای از یک پروتکل مسیر یابی اخیر می‌باشد ارائه کرده‌ایم به طوری که از تکنیک‌ها کلیشه جهت مصرف کارایی انرژی استفاده می‌کند . سپس این تو را تکیه پیشنهادی را شبیه‌سازی و عملکرد آن‌ها را با پروتکلهای مسیر یابی اخیر مقایسه کرده و مشاهده نمود ایمان که پروتکل مسیر یابی پیشنهادی طول عمر شبکه‌ حسگر را به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد .