سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسرین شیرالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ایران
سام جبه داری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

کنترل توپولوژی درشبکه های موردی سیار به مساله افزایش کاهش برخی خاصیت ها اطلاق میشود این نوع شبکه ها به دلیل ذات پویایشان همواره حیطه مناسبی برای تحقیقات وسیع بودها ند دراین مقاله به ارایه روشی برای کنترل توپولوژی درشبکه های موردی سیار به منظور کاهش مصرف انرژی و درنتیجه افزایش طول عمر کلی شبکه می پردازیم روش پیشنهادی شامل یک الگوریتم وزن دار برای وزن دار کردن فاصله ی درنظر گرفته شده میان گره ها است این الگوریتم برروی پروتکل های K-Neigh LMST که دو پروتکل کنترل توپولوژی محلی هستند پیاده سازی شده است. ایده اصلی درنظر گرفتن یک فاصله وزن دار بجای درنظر گرفتن فاصله اقلیدسی محض میان گره ها درمحور زمان است.