سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان کثیری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مدرس دانشگاه های آزاد و پیام نور

چکیده:

با عنایت به رقابت شدید جهانی، سازمانهای قادر به حفظ رقابت در عرصه خواهند بود که از روشهای ن واور و کارافرین برای ارتقای بهره وری و کیفیت تولیدات استفاده کنند تا بتوانند به مزیت رقابتی دست یابند. که در این مسیر تجارت الکترونیکی از عوامل مؤکد محسوب می شود. مدیرانی در این رقابت پیروز خواهند شد که این مهارت را یادگرفته و آن را گسترش دهند. تجارت الکترونیکی باید بتواند سرمایه های دانشی را شناسایی و جمع آوری کرده و از آن برای بکارگیری فرآیند کاردانشی در جهت بهبود عملکرد و رشد سازمان با توجه به تحولات علمی در جامعه جهانی مهیا کند. مزیتهای شرکتهای رقابتی نه فقط داشتن تجارت الکترونیکی است، بلکه اهمیت بیشتر روی نفوذ و بکارگیری آن است تا بتوان با استفاده از آن به ارتقای عملکرد در سازمانها دست یافت. در مقاله حاضر با هدف تشریح و تبیین تجارت الکترونیک در ایران و راهکارهای گسترش آن، ضمن مرور مستند ادبیات موضوعی و ابعاد مورد تحلیل، در پایان مقاله موارد مذکور جمع بندی شده و در قالب بحث و نتیجه گیری، پیشنهادات مرتبط با آن جهت پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.