سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی آیت اللهی نصرآبادی – جهاد دانشگاهی یزد ایران
کمال میرزایی بدرآبادی – دانشگاه آزاد میبد
محمدحسین آیت اللهی نصرآبادی –

چکیده:

محاسبات موازی به عنوان روشی برای غلبه برمحدودیت های بهبود پیچیدگی زمانی محسوب می گردد این رویکرد نه تنها با ارایه روشهای موازی سازی معمول الگوریتم های ترتیبی بلکه گاه به شیوه هایی کاملا خلاقانه سعی دررسیدن به این مهم دارد شاخه های مختلف دانش کامپیوتر هریک سعی دارد تا با توجه به مسائل مطرح درحوزه خودبه نوعی ازاین موهبت استفاده نماید شاخه مورد بحث دراین مقاله مساله پردازش تصویر و درمرکز توجه آن مساله تشخیص لبه می باشد ازدیرباز حوزه پردازش تصویر محلی برای ازمودن الگوریتم های نوین و کارامد بوده است حوزه ای که به دلیل گسترده بودن دامنه محاسبات و تنوع رویکردها به وسیله آن میتوان کارایی روشهای جدید را به چالش کشید انچه که دراین میان ازجایگاه ویژه ای برخوردار است بکارگیری اخرین روشهای ابتکارامیز و خلاقانه برای جایگزین کردن روشهای گذشته است