سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی بنی اسدی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی و ب ا
ستار قادر – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
حسن هاشمی پور – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
مریم بنی اسدی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در این پروژه یک معادله حالت مشهور به GMAاصلاح شدGMA برای محاسبه دانسیته مواد در فاز مایع تا فشار های بالا مناسباست. البته معادله حالت GMA نمی تواند دانسیته مواد را در فاز گاز و در ناحیه انتقال گاز به مایع پیش بینی کند. اساس معادله حالتGMA انرژی پتانسیل بین مولکولی است. بنابراین انرژی پتانسیل معادله حالتGMA به گونه ای تصحیح شد که بتواند برای مواد در فاز گازی و مایع بکار رود. شکل نهایی معادله حالت جدید یک قاعده هم دما بینZ -1)v3 و p است که با پتانسیل اصلاح شده لنارد جونز ۳، ۶و۹ بدست آمد. توانایی این معادله حالت جدید با مقایسه نتایج آن با داده های تجربی در فاز گاز، فاز مایع و در ناحیه انتقالی گاز به مایع برای ۱۲ حامل انرژی امتحان شد. معادله حالت جدید برای حاملهای انرژی در فاز گازی و مایع تا فشارهای بسیار زیاد نتایج بسیار خوبی می دهد اما پیش بینی آن در ناحیه انتقال گاز به مایع دقت کمتری دارد. دانسیته ۹۶۸ داده تجربی از ۱۲ حامل انرژی تا فشار۱۰۰۰MPa محاسبه شد. درصد خطا بین دانسیته محاسبه شده با دانسیته های تجربی۰/۳۳% می باشد.