سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید سیروسی –
غلامعلی حشمتی –
عبدالرسول سلمان ماهینی –
حمیدرضا ناصری –

چکیده:

پرنده بینی مشاهده پرندگان به عنوان یک فعالیت تفرجی است. امروزه پرنده بینی بخش مهمی از فعالیت های تفرجی در جهان را به خود اختصاص داده است. از این رو یافتن مکان ها مناسب برای پرنده بینی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی اقدام به ارائه مدلی مکانی برای ارزیابی قابلیت پرنده بینی شده است. مرحله اول شناسایی معیار های مناسب و دامنه مناسب آنهاست. در این مرحله تابع مورد استفاده برای هر معیار نیز تعیین میشود. معیار های شیب، پوشش گیاهی، جنس سنگ، خاک، فاصله از منابع آبی، فاصله از جاده، فاصله از مناطق مسکونی و ارزش و غنای پرندگان برای ارزیابی تعیین شد. وزن معیار ها ی مورد استفاده با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی توسط کارشناسان مربوطه تعیین شد. در نهایت این معیار ها با استفاده از روش ترکیب خطی وزن داده شده با یکدیگر ترکیب شدند. بر اساس وزن تعیین شده مهمترین فاکتور ارزش و غنای پرندگان تعیین شد. ارتفاعات بالای منطقه مورد مطالعه به جهت دارا بودن گونه های ارزشمند پرنده برای پرنده بینی مناسب ارزیابی شد.