سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهسا یزدانی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
مهدی بیجاری – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

عدم قطعیت یکی ازموارد بحرانی است که مسائل برنامه ریزی تولید با آن مواجه می شوند درمقاله حاضر با بررسی عدم قطعیت درتقاضا روشهایی برای ایجاد برنامه ریزی تولید پایدار توسعه داده می شود دراین تحقیق مساله برنامه ریزی تولید تعیین اندازه انباشته تک سطحی با درنظر گرفتن محدودیت ظرفیت clsp با امکان تغییرات درتقاضا درنظر گرفته شده است تغییرات در تقاضا ها یک مجموعه از سناریوها را تشکیل میدهد و هدف مقاله این است که از بین سناریوها بهجوابی برسد که از نظر میزان هزینه درکمترین سطح ممکن باشد درعین این که تغییرات درتقاضا کمترین آشفتگی را دراین جواب ایجادن مایند و این به معنیداشتن جوابهای پایدار است بدین منظور معیار پایداری برای مساله CLSP به نام CLSP R2 دراین تحقیق تعهریف شده است و مسائل اندازه انباشته در ابعاد مختلف حل شده اند. برای حل مساله از روش حل فراابتکاری الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.