سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سخی محمدمحمدی – دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی گروه کامپیوتر
محسن کاهانی –

چکیده:

سیستم مدیریت آموزشی شامل یک مجموعه از دوره های آموزشی تحت مدیریت افراد و سازمانهای مختلف است افراد مختلف درهر دوره نقشهای مختلف دارند مدلهای کنترل دسترسی موجود یا از مفهوم نقش استفاده نکرده و یا آن را بعنوان یک مفهوم عمومی درکل سازمان فرض می کنند در حالیکه در سیستم مدیریت آموزشی نقش های داخل دورههای مختلف کاملا مستقل از هم بوده و محدوده وظایف و اختیارات نقش ها در چارچوب دوره آنها می باشد دراین مقاله با استفاده از شیوه T-RBAC یک روش سازگار با مفهوم نقش عمومی و نقش در دوره بنام CR-ABAC ارایه شده است. دراین مدل فعالیت ها به دو دسته فعالیت های عمومی و فعالیت های مربوط به دوره و نقش ها به دودسته نقشهای عمومی و نقشهای مربوط به دوره تقسیم شده اند و روشی برای تعیین اختیارات کاربران بصورت عمومی و نیز در دوره های مختلف ارایه شده است.