سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا جوکار – دانشگاه آزاد اسلامی واحدفسا
مسعود جباری – دانشگاه آزادمرودشت
سیدعلی امام قرشی – دانشگاه آزادفسا

چکیده:

دراین مقاله یک مدل دینامیکی سیگنال بزرگ برای مدولاتور الکتروجذبی EAM با ساختارچندچاه کوانتومی MQW) ارایه گردیدها ست با این مدل تحلیل مشخصه های مدولاتور الکتروجذبی نظیر ضریب جذب ضریب شکست چرپ و توان سیگنال نوری با تغییر دربعضی از پارامترهای فیزیکی قطعه مانند طول موج سیگنال نورورودی میدان الکتریکی ولتاژ بایاس معکوس ضریب حبس و طول قطعه امکان پذیر شده است توان سیگنال نوری توسط روش حل عددی تفاضل متناهی حوزه زمان FDTD مورد بررسی قرارگرفته است تحلیل های بیان شده درمحدوده باند C ارایه شده اند افزایش یا کاهش دربعضی پارامترهای فیزیکی باعث بهبود برخی مشخصه های قطعه شده است.