سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

راحله ناصربخت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وری دانشکده صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران
سروش آوخ دارستانی – استادیار گروه مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وری، دانشکده صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

چکیده:

فرآیند ارزیابی و انتخاب تامین کننده نقش حساس و قابل توجهی در مدیریت زنجیره تامین خرید می باشد. در این مقاله یک مدل چند هدفه انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش در حالت چند دوره ای و چند محصولی ارائه می شود که هر محصول از مونتاز چندین قطعه حاصل می شود. مسئله با در نظر گرفتن ریسک تامین کنندگان و در حالت وجود تخفیف، محدودیت های ظرفیت و محدودیت های حداقل و حداکثر موجودی فرموله می شود. مدل ارائه شده شامل پنج هدف کمینه سازی شامل هزینه ها، میزان شکایات خط تولید از قطعات تامین کنندگان، قطعات معیوب تامین کنندگان، ریسک تامین کنندگان وتوقف خط تولید در اثر عملکرد تامین کنندگان بوده و همچنین دارای سه هدف حداکثر سازی انعطاف پذیری تامین کنندگان،کیفیت قطعات و تحویل بموقع است. برای مدیریت اهداف چندگانه از رویکرد خطی-متریک بهره گرفته شده و برای حل آن در سایزهای کوچک از نرم افزار لینگو استفاده می شود. همچنین برای مسائل با سایزهای بزرگ از الگوریتم های ژنتیک و شبیه سازی تبرید استفاده شده و نتایج دو الگوریتم مورد مقایسه قرار می گیرد.