سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مونا بخارایی – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک
مهدی شجری – عضو هیات علمی گروه مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

امروزه رشد تعداد کاربران و حجم جابه جایی داده ها در شبکه های سلولی بطور چشم گیری افزایش یافته است. از این رو اپراتورهای تلفن همراه با پیچیده گی های بیشتری برای مدیریت و انجام عملیات بر روی شبکه خود مواجه هستند. پیش بینی اطلاعات مکانی کاربران در این نوع شبکه ها از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه چنین اطلاعاتی یکی از موارد مهم در کنترل ایجاد تماسمحسوب م یشود. همچنین مدل پیشنهادی می تواند به سیستم مدیریت شبکه از لحاظ بهینه سازی و کاهش تراکم کمک نماید. ما در مدل پیشنهادی الگوریتم زنجیره مارکوف را توسعه داده و با استفاده از ایجاد زنجیره ای از مسیر گذشته و کنونی کاربر مسیر بعدی وی را پیش بینی می نماییم. به منظور بهینه سازی و کاهش حجم اطلاعات، مسیرهای پی شبینی شده را بر اساس نزدیکترین میزان تشابه در مقدار پیش بینی بدست آمده، در یکدیگر را ادغام می کنیم. در پایان، نتایج حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی و ارزیابی خواهیم پرداخت.