سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی ترابی – دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تهران
سیدمحمد خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله، یک مدل تصمیمگیری دو هدفه برای انتخاب مکانهای مناسب برای احداث امکانات مورد نیاز یک شبکه توزیع اقلام امدادی (شامل سه سطح: توزیع کنندگان اصلی، مراکز توزیع موقت و مناطق آسیب دیده) در مرحله پس از وقوع بحران ارائه میگردد. اهداف مورد نظر این مدلشامل حداقلسازی هزینه کلی احداث شبکه امداد و حداکثرسازی سطح ارضاء نیازهای مناطق آسیب دیده بطور همزمان است. برای حل این مسئله چندهدفه، یکی از جدیدترین روشهای مبتنی بر نقاط مرجع استفاده شده و با حل مدل در قالب یک مساله نمونه، کارایی روش توسعه یافته در اتخاذ تصمیمات بعد از رخداد بحران نشان داده میشود