سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی اسماعیلی – دانشکده برق و کامپیوتر- دانشگاه سیستان و بلوچستان
صفیه واحدی – دانش آموخته مهندسی فناوری اطلاعات- دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدیه نادری – دانش آموخته مهندسی فناوری ا طلاعات- دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

پیشرفتهای اخیر در زمینه فناوری های بی سیم و حسگر و افزایش استفاده از دستگاههای استفاده کننده از این فناوریها، باعث تکامل یادگیری الکترونیکی به سمت یادگیری سیار و حتی یادگیری همه جاحاضر (۱)(u-I) شده است. این نوع یادگیری، خدمات تعاملی و زمینه آگاهی را توسعه می دهد و محیط یادگیری زمیه آگاهی راتأمین می کند که قادر است وضعیت یادگیران را حس کرده و پشتیبانی های سازگاری را تأمین کند. از کاربردهای آن ساخت محیط هوشمند است که افراد را قادر می سازد تا با استفاده از هر وسیله ای در هر زمان و هر مکانی یاد بگیرند. البته با توجه به تنوع مشخصات دستگاه ها محتوای یادگیری که امروزه وجود دارد باید محتوای سازگار و قابل قبولی باشد تا دانش آموزان تجربه نامناسبی از یادگیری نداشته باشند. این مقاله معیارهای تأسیس یک محیط یادگیری همه جا حاضر آگاه به پیرامون و راهکارهای هدایت فعالیتهای یادگیری در آن را بیان می کند همچنین سازگاری و ضرورت سازگار بودن این محیط را بررسی می کند. دیگر اینکه در این مقاله یک مدل برای سیستم u-I سازگار ارائه شده و نحوه تولید محتوای سازگار در آن بیان شده است.