سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نرگس عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد،امنیت فناوری اطلاعات،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
غزال مارین – دانشجوی کارشناسی ارشد،امنیت فناوری اطلاعات،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا عزمی – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر،دانشگاه الزهرا

چکیده:

دراین مقاله یک مدل محاسباتی مبتنی بر معناشناخت صوری همراه با منطق فازی برای تعیین اعتماد ارایه شده است این مدل برای ارزیابی اعتماد در شبکه های بزرگ و پیچیده که چندین مسیر مختلف بین اعتماد کننده و اعتماد شونده وجود دارد مناسب است روشهای ارایه شده درکارهای پیشین محدود به شبکه های ساده بوده و برای پیاده سازی دراین نوع شبکه ها کارآمد نیستند درمدل پیشنهادی از عملگرهای ساده تری استفاده شدها ست که علاوهبر سربار محاسباتی کمتر نتیجه حاصل از آن دارای دقت بهتر و کارایی بالاتر است مدل پیشنهادی در یک قالب مناسب صوری ارایه شده و روی یک شبکه نمونه آزموده شده است که نشان میدهد میزان عدم قطعیت درسیستم محدودتر شده و کارایی محاسباتی آن نیز بالاتر است.