سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی نصراصفهانی – استادیار و عضو هیت علمی گروه مدیریت
محمد غفاری – دانشجوی دکتری بازاریا بی

چکیده:

امروزه نوآوری های ناشی از پژوهش های انجام شده در محیط های دانشگاهی به عنوان یکی از منابع اصلی و در حال افزایش برای تولید و معرفی ایده ها و تکنولوژی های کلیدی محسوب می شود که موجب تشویق به اقدامات کارآفرینی شده است. این روند موجب توسعه بخشی با عنوان کارآفرینی دانشگاهی شده است. کارآفرینی دانشگاهی به اقدامات و تلاش هایی اشاره دارد که دانشگاه ها و بخش های ارتباط با صنعت دانشگاه ها در راستای تجاری سازی بروندادها و نتایج پژوهش های دانشگاهی و علمی خود انجام می دهند. از آنجا که کارآفرینی دانشگاهی حوزه کاری جدیدی است، به همین دلیل تا به امروز آن گونه که باید و شاید مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. از این رو هدف این مقاله حاضر بررسی گسترده ادبیات کارآفرینی دانشگاهی در راستای توسعه و تدوین یک مدل فرآیندی چند مرحله ای کارآفرینی دانشگاهی است. انتظار می رود این مدل راهنمای خوبی برای ذینفعان بالقوه از طریق کاربرد کارآفرینی دانشگاهی در حوزه های صنعتی باشد. مزیت عمده این رویکرد شناسایی فعالیت های کلیدی، بازیگران کلیدی و همچنین عوامل کلیدی موفقیت در هر یک از مراحل مدل فرآیندی کارآفرینی دانشگاهی است. در نهایت نیز بحث در این زمینه با تاکید بر مزایای بکارگیری کارآفرینی دانشگاهی برای ذینفعان بالقوه به پایان می رسد.