سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر رضا نقش – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

چکیده:

در دنیای امروز علم و فناوری از جایگاه مهم و استراتژیکی برخوردار بوده و آنچه مسلم است در وضعیت کنونی اقتدار علمی و فناوری یکی از مهم ترین ابعاد اقتدار و توانمندی ملی برای یک کشور محسوب می شود. در کشور ما نیز توسعه علمی و فناوری با رویکرد بومی برای برتری منطقه ای واقعیتی است که بر اساس سند چشم انداز می بایست با غزمی راسخ و استوار از مسئولین کسور و نخبگان و اندیشمندان جامعه در آینده ای نه چندان دور برای این مرز و بوم محقق شود در این مقاله ضمن بررسی شایستگی ها و مزیت های بارز در توسعه علم و فناوری به تحلیل برخی راهبردهای مهم در توسعه و بومی سازی علم و فناوری کشور و متغیرهای تاثیرگذار بر این راهبردها با رویکرد سیستمی پرداخته شده است سپس به منظور شناخت بهتر ارتباط میان این راهبردها و متغیرهای تاثیرگذار بر آنها همچنین درک دینامیزم های موجود در روابط بین عوامل با استفاده از رویکرد مدل سازی پویایی سیستم و ترسیم نمودارهای علی حلقوی CLD ، یک مدل مفهومی طراحی شده که نشان دهنده متغیرها و دینامیزم های موجود در این عرصه می باشد.