سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محرم حبیب نژادکورایم – دانشگاه علم و صنعت ایران
میمنت کشاورزمعتمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
صادق صادق زاده – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این مقاله به ایجاد یک مدل ساختاری برای هیسترزیس د رمواد فروالکتریک براساس تحلیل انرژی می پردازد و سپس با کمک روشهای همگن سازی مدل به سطح میکروسکوپی تعمیم داده می شود در ابتدا با استفاده ازانرژی های گیبز و هلمتز قطبیدگی محلی محاسبه می شود با این روش می توان مدل هیسترزیس را برای برخی ترکیبات همگن تک کریستال به دست آورد سپس برای تعمیم این مدل به گونه ای که مواد غیرهمگن شده را نیز در بر بگیرد پارامترهای خاصی در نظر گرفته می شود در پایان نیز مدل ایجاد شده با نتایج حاصل از داده های آزمایشگاهی مقایسه می شود تا دقت مدل مورد بررسی قرارگیرد.