سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل مهدی زاده – عضو هیئت علمیدانشگاه آزاد قزوین
سیدوحید داعی نیاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد
رضا توکلی مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

تولید سلولی شامل تعدادی از سلولهای ماشین است که هرسلول مسئولیت پردازش خانواده ای زا قطعات مشابه را برعهده دارد کاهش دوره عمر محصول ووجود تقاضا و ترکیب متغیر محصولات شرایط پویا رادرسیستم های تولیدی ایجاد می کند دراین مقاله یکمدل جامع برنامهر یزی ریاضی عدد صحیح چندهدفه که مساله تشکیل سلول و تخصیص بهینه نیروی انسانی به سلولهای تولیدی را درسیستم تولید سلولی پویا بررسی می کند ارایه شده است ازمزایای مدل پیشنهادی می توان به درنظر گ رفتن پیکربندی مجدد پویای سیستم توالی عملیات وجود مسیرهای پردازشی چندگانه برای قطعات انعطاف پذیری ماشین و نیروی انسانی تکرار ماشین ها ظرفیت ماشین زمان دردسترس کارگران و تخصیص کارگران اشاره کرد دراین مدل اهدافی نظیر حداقل کردن هزینه های حمل و نقل بین و درون سلولی ماشین الات پیکربندی مجدد راه اندازی استخدام اخراج آموزش و دستمزد کارگران و نیز اهدافی نظیر حداقل کردن مجموع زمان های بیکاری ماشین آلات بررسی میگردد.