سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یوسف قلی پورکنعانی – استادیار، گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
نیکبخش جوادیان – استادیار، دانشگاه علوم و فنون مازندران
مرتضی عطار – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

در این مقاله یک مدل ریاضی جدید احتمالی چند معیاره برای یک سیستم موجودی چند مرحله ای شامل چند تأمین کننده، یک انبار مرکزی و چند خرده فروش متمایز ارائه شده است. تفاوت اصلی مدل پیشنهادی با سایر تحقیقات در نظر گرفتن شرایطیاست که در آن خرده فروشان با تقاضای احتمالی از سوی بازار روبرو بوده و هزینه های حمل کالا از تأمین کنندگان به انبار و از انبار به خرده فروشان دارای ساختار تخفیف افزایشی می باشد. همچنین تقاضای برآورده نشده در این سیستم به صورت سفارشات معوقه بوده و در دوره های بعد تأمین می گردد. مدل ریاضی غیر خطی پیشنهادی با تعریف سطح خدمتی جدید بر پایه سفارشات معوقه ارائه شده و با استفاده از مفهوم درخت سناریو خطی شده است. برای نشان دادن عملکرد خوب سطح خدمت جدید و مدل پیشنهادی یک مثال عددی با استفاده از نرم افزار ۶٫۳CPLEXحل شده و پاسخ بهینه قطعی برای آن به دست آمده است.