سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا متولی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
محسن امامی فر – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی
رضا رحمانی کوتنائی – کارشناس مهندسی شیمی

چکیده:

باتوجه به رشد روزافزون سازمان ها دررقابت تولید برای بدست آوردن سهم بازار مصرف تولید بهینه محصولات و تحوییل بموقع آن به مشتری ازنیازهای اجتناب پذیریک شرکت تولیدی می باشد زمان بندی فعالیت های تولیدی و تولید محصولات سفارشی درزودترین و کمترین زمان و تحویل بموقع آن به مشتری یکی از اهداف سیستم های تولیدی می باشد یکی ازمسائل مهم درسیستم های تولیدی برنامه ریزی تولید و برنامه ریزی ماشین آلات می باشد که ازفعالیت های لازم دریک محیط صنعتی می باشد و ازجمله مسائلی است که طی چنددهه گذشته روشهای گوناگونی برای حل آن ارایه شده است یکی ازمهمترین پارامترهای سیستم تولیدی که تعدادماشین کمتر ازتعداد و تنوع محصولات می باشد و با m ماشین و n محصول n<m فعالیت می کنند تخصیص زمان مناسب و زمان بندی بهینه تولید محصولات به ماشین آلات موجود می باشد.