سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی خلیلی بندپی – کارشناس ارشدمهندسی صنایع
احمد داداشپورعمرانی – دانشکده فنی مهندسی،دانشگاه رجاء قزوین
داریوش خزایی پول – مدیر دفتر منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

چکیده:

یکی از مباحث مهم در جنبه های اقتصادی و اجتماعی صنعت برق موضوع خصوصی سازی می باشد. مقوله خصوصی سازی شرکت های توزیع نیروی برق در این ارتباط از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در حال حاضر با تاکیدی که بر اجرای اصل چهل وچهار قانون اساسی در کشور و به ویژه در صنعت برق می شود حضور موثر و سازنده بخش های غیردولتی نیز در این صنعت مسلماً مدنظر قرار خواهد گرفت و زمینه برای ورود سرمایه گذاران خصوصی در بخش برق به بازار سرمایه فراهم خواهد شد.با توجه به اینکه یکی از اصول مهم سرمایه گذاری در بازار سرمایه، انتخاب سبد سهام مطلوب با توجه به ریسک این انتخاب می باشد و سرمایه گذارانعلاقمندند که با پذیرش سطح مشخصی از ریسک به بازده مورد انتظار خود دست یابند. لذا در این مقاله، سعی می شود به ارائه یکمدل ریاضی، برای پیش بینی اندازه ریسک سرمایه گذاری در سبد سهام شرکت های توزیع برق که در آینده به بازار سرمایه وارد خواهند شد تحت سنجه ریسک انحراف مطلق ۱ پرداخته شود. خروجی این مدل می تواند به عنوان یک سیستم اطلاعاتی قدرتمند،مدیران ارشد و سرمایه گذاران در صنعت برق را برای تصمیم گیری بهتر و مدیریت سرمایه گذاری کارامدتر برای انتخاب سبد سهام مطلوب یاری رساند