سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا سالاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
علی تاجدین – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم فنون مازندران
مهران مهتابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

دراین قسمت یک مدل ریاضی جهت فرمول بندی سیستم تولید سلولی با پارامترهای نامعین توسعه داده شده است دراین تحقیق تقاضاها احتمالی اند و توسط امید ریاضی و انحراف معیار طی فرایند نمونه گیری براورد می شوند اهداف این مدل ریاضی پیشنهادی پیکربندی چینش ماشین ها درسولها به نحوی است که جابجایی ها بین سلولی و درون سلولی به حداقل رسیده اند گلوگاه ها از بین رفته اند و سودحاصل به نحوی افزایش یافته است که قیمت فروش مینیمم شده است سرانجام همانطور که سود ماکزیمم میشود هزینه های تولید کاهش می یابند کارایی این برنامه ریاضی پیشنهادی توسط مثال عددی نمایش داده میشود.