سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود راهبری سی سخت – دانشگاه علوم و فنون، گروه مهندسی شیمی
مجید تقی زاده – دانشگاه مازندران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی
علی الیاسی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده صنایع شیمیایی

چکیده:

در این مقاله مدلی برای پیش بینی اکتیویته حلال در مخلوطهای دو جزئی پلیمری ارائه شده است که در ان بنحوی از داده های ویسکوزیته استفاده می شود. توانایی این مدل برای سیستمهای آبی پلی اتیلن گلایکول (PEG) با جرم مولکولی های ۳۰۰، ۲۰۰ و ۶۰۰ و محلول اتانل و پلی پروپیلن گلایکول (PPG) باجرم مولکولی ۲۰۲۵ در دما و غلظتهای مختلف بررسی شده و با نتایج تجربی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان میدهند که در محدوده ای از غلظت که داده های تجربی موجود است، مدل از دقت خوبی برخوردار است. همچنین ویسکوزیته، دانسیته و اکتیویته این محلولها اندازه گیری شده که برخی از این داده های تجربی ارائه میگردند.