سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهروز خضری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد- دکترای شیمی فیزیک
چیمن شاهوئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد- دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی

چکیده:

در انجام محاسبات از روش نظریه پایستگی مرتبه پیوند پتانسیل مورس BOC-MP استفاده شده که با بکارگیری این نظریه میتوان پارامترهای ترمودینامیکی (مانند کرمای جذب سطحی و تغییرات آنتالپی واکنش) و سنتیکی (انرژی فعال سازی واکنش) را محاسبه و با استفاده از آنها حد واسطها و در نتیجه مکانیسم واکنش های کاتالیزوری ناهمگن را پیش بینی کرد. در احیای CO2 به روش کاتالیک، بهترین کاتالیست جهت سنتز متانول Cu/ZnO/AL2O3 می باشد که مقداری Pd یا Ga روی سطح آن نشانده شده باشد Pd و Ga وظیفه تفکیک کردن هیدروژن و سرازیر کردن آن به سطح کاتالیست فلزاتی نظیر Cu, Pd, Ir, Pt باشد گزینش پذیری به سمت متانول پیش می رود. با توجه به محاسبات صورت گرفته چهار فلز واسطه Cu , Pd , Pt , Ir توانایی شکستن پیوند c-o را ندارند و امکان سنتز متانول بر روی این چهار فلز وجود دارد. در صورتی که چهار فلز Ni , Fe , Rh , Ru قادر هستند تا پیوند c-o را بشکنند و این چهار فلز بیشتر توانایی سنتز هیدروکربن را دارا می باشند.