سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هوشنگ قمرنیا – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه
حدیث خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه رازی
سیدمحسن غلامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه رازی
سیدوحیدالدین رضوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه کردستان

چکیده:

در این مقاله جهت محاسبه صحیح و سریع نیاز آبی تعدادی دلخواهی گیاه در یک الگوی کشت، مدل کامپیوتری جدیدی به زبانC++ ارائه گردیده است. ورودی های برنامه عبارتند از: محل طرح، تعداد و نام محصولات موجود در الگوی کشت، درصد سطح زیر کشت هر یک از محصولات موجود در الگوی کشت، تعداد ماههای فصل زراعی، تبخیر و تعرق پتانسیل، ضرایب گیاهی و بارندگی برای هر ماه، هدایت الکتریکی آب آبیاری و عصاره اشباع خاک، ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائمی ، حداکثر تخلیه مجاز، عمق ریشه گیاهان، راندمان بخشهای مختلف. خروجی های برنامه عبارتند از: تبخیر و تعرق واقعی، باران مؤثر، نیاز آبشویی، نیاز آبی بر حسبmm)وm3/ha نیاز آبی سالانه، عمق خالص آب آبیاری، راندمان کل آبیاری، عمق ناخالص آب آبیاری و نیاز آبی ماه پیک طبق رابطهSCS بر حسب mm/day این مدل جدید کامپیوتری کاربرد بسیار بالایی برای کلیه مهندسان طراح آبیاری و زهکشی و شرکتهای مهندسین مشاور دارد