سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد رمضانی سعادت آبادی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
مریم ادیمی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
محمدجعفر عبدخدایی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مقاله حاضر در برگیرنده یک مدل جدید غیرخطی دوبعدی برای حرکت جریان پالسی سیال غیرنیوتنی خون در شریانهاست که در آن رفتار غیرخطی جریان پالسی خون بوسیله جریان یک سیال تراکم ناپذیر غیرنیوتنی در لوله الاستیک مورد بررسی قرار گرفته است، مدل در نظر گرفته شده در این مقاله شامل ترمهای تجمع غیرخطی معادلات حرکت لحظه ای می باشد و از روش عددی اختلافات محدود(finite difference)برای حل این سیستم غیرخطی استفاده شده است که به ما اجازه می دهد که با کمترینپیچیدگی در محاسبات، پروفیلهای جریان و فشار را بعنوان توابعی از زمان بدس ت آوریم و سپس با داشتن میزان جریان خون بتوانیم تنش برشی دیواره رگ را محاسبه نمائیم که کنترل این عامل می تواند نقش مهمی در تشخیص و کنترل بیماریهای سیستم گردش خون و عروق ایفا کند . نتایج حاصله از کار صورت گرفته همانگونه که در نمودارها امده است به خوبی با نتای ج تجربی تطابق دارد و بیانگر این نکته است که شرایط در نظر گرفته شده در مدل برای جریان خون و حرکت دیواره شریان به شرایط حاکم در بدن نزدیک می باشد . نتایج حاصل ییانگر آنست که تغییرات پالسی در قطر شریانها نقش مهمی را در تطبیق داده های مدل با داده های تجربی بعهده دارد.