سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم موحدی مهر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه صنایع، تهران، ایران
اسماعیل نجفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه صنایع، تهران، ایران

چکیده:

به کمک تحلیل پوششی داده ها می توان کارایی واحدهای تصمیم گیری از جمله زنجیره های تامین را بدست آورد. در این مقاله ابتدا یک زنجیره تامین دومرحله ای (حمل ونقل-اقتصاد) که درآن عوامل نامطلوب و غیرقابل کنترل وجود دارد، بررسی می شود؛ سپس مدلی برای محاسبه کارایی آن ارائه می شود. در نهایت مدل روی یک نمونه واقعی اجرا می شود.