سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی یعقوبی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست
مجید سرتاج – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران
حجت عباسی فارفانی – مدیرعامل شرکت مهندسین ایدهمحور رادکاو

چکیده:

آمار و اطلاعات حاکی از عدم درک اهمیت عملیات جمعآوری پسماند و فقدان برنامه اصولی و نظم در اجرای این مقوله میباشد که موجب اتلاف انرژی و منابع و نیز آلودگی محیط زیست شده است. جمعآوری پسماند عنصری است که بطور مستقیم با مردم سرکار دارد و راندمان آن، شاخصه یک رویه مدیریت پسماند صحیح و نشانگر موفقیت و مقبولیت متولی آن یعنی شهرداری میباشد. بعلاوه، با توجه به اینکه بخش اعظم هزینه مدیریت پسماند مربوط به این عنصر است و نیز توجه به مسائل زیستمحیطی در چند دهه اخیر و پیچیدگیهای جمعآوری پسماند بخاطر کثرت عوامل درگیر، اهمیت این عنصر چندین برابر شده است. لذا توجه ویژه به این عنصر توسط متولیان و مسئولان ضرورت دارد. در این تحقیق یک مدل تحلیلی و کامپیوتری مبتنی بر GIS بمنظور تعریف، مدلسازی و حل مساله جمعآوری و حمل و نقل پسماندها بسط داده شده است. کارائی و سودمندی این مدل توسط بکارگیری آن در یک مساله عملی، بصورت یک مطالعه موردی بر روی شهر شازند در استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از کاهش زمان کل از۲۷ به ۱۶ ساعت معادل حدود ۴۲/۹ درصد و کاهش هزینه از ۲۵۴ به ۲۱۰ هزار تومان معادل ۱۷/۵ درصد کاهش میباشد.