سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم داعی – استادیار دانشگاه اصفهان
فهیمه سخنگو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

دراین مقاله مساله تشخیص خرابی درسازه بصورت یک مدل بهینه یابی برای رسیدن به کمترین اختلاف بین نتایج عددی حاصل ازمدل اجزا محدود و پاسخ بدست آمده از سازه طراحی می شود و سپس برای حل این مدل یک الگوریتم اصلاح شده کلونی مورچگان ارایه میگردددرمدل پیشنهادی برای تشخیص خرابی ازماتریس نرمی دینامیکی استفاده میشود تا امکان رسیدن به جواب باتعدادمودهای کمتر ممکن باشد باتوجه به ویژگی فضای جستجو الگوریتم کلونی مورچگان برای محیطهای پیوسته به کارگرفته شده است قابلیت الگوریتم ارایه شده درتشخیص محل و شدت خرابی با ارایه مثال نشان داده شده است.