سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روح الله بیژنی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
نعمت الله تقی نژاد – دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی
نیکبخش جوادیان – استادیار دانشگاه علوم فنون مازندران
سیامک نصرتی – کارشناسی ارشد صنایع

چکیده:

این پژوهش یک مدل جدید برنامه ریزی مختلط تمام فازی را برای طراحی چیدمان دریسستم های تولید سلولی پویا ارایه میدهد درمحیط پویا ترکیب محصول و تقاضای قطعات درطی دوره هایچندگانه افق برنامهر یزی متفاوت می باشند و به تبع آن برنامه تولید و تعداد ماشین آلات و چیدمان آن نیز باید تغییر کند مقادیر مربوط به متغیرها و برخی ازپارامترها هم درعمل نامشخص است که ضرورت استفاده ازمنطق فازی رادرحل چنین مدلی می طلبد رویکرد تمام فازی درحل این مساله کاراتر است چرا که با این رویکرد ما میتوانیم همه مقادیر موجود درمساله را فازی درنظر بگیریم که این خود به واقعی تر شدن مدل کمک می کند هدف مینیمم کردن هزینه های تولیدی است