سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیده بابائی – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
مرتضی رموزی – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
مجید رستمی – گروه ریاضی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده:

شبیه سازی نقش بسزایی در مطالعه و تحقیقات شبکه های Ad hoc دارد.یکی از مهمترین قسمتهای یک شبیه ساز مدل تحرک است.مناسبترین مدل تحرک نیز مدلی است که بتواند هر چه بیشتر به محیط واقعی پیاده سازی شبکه منطبق باشد که به آن مدل تحرک واقع گرایانه میگویند.هر مدل تحرک واقع گرایانه از سه زیر مدل تشکیل شده محیط، حرکت و انسداد سیگنال.در این مقاله در راستای هر چه کاملتر شدن این مدلها ،زیر مدل انسداد سیگنالی را بر اساس روابط ریاضی ارائه کرده ایم که رفتار انتشار سیگنال در اطراف موانع سه بعدی توسط نودها را مدلسازی میکند و تعین میکند که آیا با توجه به ارتفاع ، طول و عرض یک مانع دو نود که در اطراف مانع هستند می توانند با هم ارتباط برقرار کنند یا نه. این زیر مدل را به مدل تحرک مانع مبتنی بر حوزه فعالیت اضافه کرده ایم و پارامترهای نرخ دریافت پکت داده ، متوسط تاخیر انتها به انتها ،سربار مسیریابی و چگال نود را در یک شبکه نوعی محاسبه کرده و با شبیه سازی این مدل بدون در نظر گرفتن زیر مدل ارائه شده مقایسه کرده ایم.نتایج بهبود قابل توجهی را نشان می دهند.