سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد وحیدپور – دانشگاه علوم و فنون مازندران – گروه کامپیوتر
حسین مومنی – دانشگاه علم و صنعت تهران – دانشکده کامپیوتر

چکیده:

با توجهبه پیشرفت های جدیدی که در تکنولوژی تلفن های همراه صورت گرفته، نیاز به تولید نرم افزار هایی است که با تکنولوژی های جدید سازگار باشد و از آنجا که محیط نرم افزار های تلفن همراه به شدت پویا و نا مشخص است بکارگیری روش های توسعه نرم افزاز چابک به جای روش های سنتی در نرم افزار های تلفن همراه امروز اهمیت زیادی پیدا کرده است و از این جهت که می تواند به سرعت خود را با تغییرات فناوری و بازار انطباق دهد ،مناسب می باشد. در این مقاله ی متدولوژی برای توسعه ی نرم افزار های تلفن همراه مبتنی بر توسعه مدل گران چابک و توسعه ی تست گردان ارائه گردیده است . در متدولوژی پیشنهادی پیش ازنوشتن کد، موارد تست طراحی شده و نرم افزار تلفن همراه در تکرارهای مختلف پیاده سازی و بهبود می یابد و در مرحله ی جداگانه دیگری برای سرعت بخشیدن به تولید نرم افزار ،کد های برنامه از روی مدل طراحی با تکنیک تولید کد خودکار ایجاد می گردد. بدین ترتیب متدولوژی پیشنهادی باعث تولید سریع تر کد و ساخت ندم افزاراری مطبق با بازار متغییر تلفن همراه می گردد و در هر زمان از توسعه به راحتی می توان تغییرات را به نرم افزار اعمال کرد.