سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

گلنوش کشانی – کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار، دانشگاه پیام نورتهران

چکیده:

نر ا مفزار نقش مهم افزایشی را در سیستم پیچیده بازی م یکند، مخصوصاً برای برنام ههایی با تکنولوژی بالای درگیر با فیلد های مهم از جمله برنامه های انتقال ، مدیریت مالی، ارتباطات، دارویی و …، برای این سیستم ها کارایی هایی از جمله عملکرد موثر، قابلیت حمل، تحمل پذیری خطا، قابلیت اعتماد و امنیت باید به وسیله نر مافزار تضمین شود.کیفیت مورد استفاده به عنوان یک اصل مهم درنظر گرفته شده است. مسئله اصلی این است که پیچیدگی وظیفه نر مافزارمعمولا بسیار بیشتر ازسخت افزار است. بر خلاف سخت افزار، نر مافزار نم یتواند قدیمی و یا از کار افتاده باشد. اما م یتواند در دوره حیاتش خطا داشته باشد.