سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد جهانشاهی – مهندس مکانیک طراحی جامدات کارشناس مرکز رشد دانشگاه سمنان
محمدمهدی خطیبی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک طراحی کاربردی دانشگاه سمنان
علی کارگران – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
محمدرضا رضائیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه سمنان

چکیده:

دراین مقاله یک طرح مهندسی با استفاده ازفناوریهای نوین ITS جهت مدیریت اتوبوسهای درون شهری ارائه شده است این طرح از سه بخش اصلی تشکیل شده است بخش اول مرکز کنترل یکپارچه است که وظیفه آن دریافت پردازش آنی و ارسال اطلاعات به ایستگاههای مختلف می باشد بخش دوم تابلوی الکترونیکی داخل ایستگاه ها است که اطلاعات را به مرکز کنترل ارسال و اطلاعات دریافت شده از مرکز را برروی نمایشگر ایستگاه ها نشان میدهد بخش سوم واحد کنترل درون اتوبوسها می باشد که فرامین ارسال شده از مرکز را برروی نمایشگر داخل اتوبوس نشان میدهد این طرح بصورت یک مطالعه موردی برای شهر سمنان با موفقیت انجام شده است