سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا اسدالهی – کارشناس ارشد طرح هندسی راه
سیدرامتین باقری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان پارسه
شهاب حسن پور – عضو هیأت علمی دانشگاه آیتالله بروجردی

چکیده:

مهندسی ارزش یکی از ابزارهای مؤثر برای دستیابی به اجرای طرحها با کمترین هزینه، همراه با اطمینانبخشی طرح، سودمندی، قابلیت تعمیر و نگهداری و حفظ جنبههای زیبایی کار است. در سالهای اخیر، شهرداری تهران اقدام به تعریف پروژه افزایش ظرفیت بزرگراه صدر کرده است. این پروژه بالغ بر ۷ کیلومتر پل طبقاتی دو جهته است که با توجه به شرایط بزرگراه صدر دارای هزینه و حساسیت بالایی است. در این مقاله به ارائه طرح و ایدهای پرداخته شده است که باعث میگردد علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه اجرائی، زمان پروژه و طول پل بمیزان ۰۷۱۱ متر، موجب حفظ کارائی پروژه شده و حتی دارای عملکرد بهتری نسبت به شرایط اولیه باشد. این طرح در قالب مهندسی ارزش ارائه شده است منتهی لازم است تا فازهای هفتگانه مهندسی ارزش در خصوص این ایده اجرا گردد که در نهایت بهنتیجه مطلوبی نائل آید. صرفهجوئی در هزینه ساخت و زمان اجرای این پروژه عظیم به میزان ۵۲ درصد، از مهمترین فواید نگاه مهندسی ارزش بصورت طرح ارائه شده در این مقاله میباشد.