سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا اسدالهی – کارشناس ارشد طرح هندسی راه

چکیده:

مهندسی ارزش یکی از ابزارهای مؤثر برای دستیابی به اجرای طرحها با کمترین هزینه، همراه با اطمینان- بخشی طرح، سودمندی، قابلیت تعمیر و نگهداری و حفظ جنبههای زیبایی کار است. در سالهای اخیر،شهرداری تهران اقدام به تعریف پروژه افزایش ظرفیت بزرگراه صدر کرده است. این پروژه بالغ بر ۷ کیلومتر پل طبقاتی دو جهته است که با توجه به شرایط بزرگراه صدر دارای هزینه و حساسیت بالایی است.در این مقاله به ارائه طرح و ایدهای پرداخته شده است که باعث میگردد علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه اجرائی، زمان پروژه و طول پل بمیزان ۱۷۰۰ متر، موجب حفظ کارائی پروژه شده و حتی دارای عملکردبهتری نسبت به شرایط اولیه داشته باشد. این طرح در قالب مهندسی ارزش ارائه شده است منتهی لازم است تا فازهای هفتگانه مهندسی ارزش در خصوص این ایده اجرا گردد تا در نهایت به نتیجه مطلوبی نائلآید.